Το ECDL είναι το Νο.1 πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών. Είναι το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο μέτρησης! Γι’ αυτό και το Πρότυπο ECDL είναι ευρέως αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο:

ECDL  Foundation | ICT  Certifications by PEOPLECERT

  • από πολυεθνικές επιχειρήσεις
  • από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε 150 χώρες
  • από μεγάλους οργανισμούς
  • από κρατικούς φορείς
  • από κυβερνήσεις
  • από διεθνείς οργανώσεις
  • από την ακαδημαϊκή κοινότητα
  • από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γι’ αυτό όταν έχετε ECDL … είστε περιζήτητοι … στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο!

 

Η σχολή μας λειτουργεί ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL. 

 

Περισσότερα για την πιστοποίηση ECDL μπορείτε να βρείτε στη ιστοσελίδα www.ecdl.gr